Rodo

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

WPD Nieruchomości Przemysław Śledzikowski
 ul. Kobierzycka 10 52-315 Wrocław

e-mail: biuro@wpdnieruchomosci.pl tel 537 178 702

zwany dalej Administratorem

Pani / pana dane osobowe będą przetwarzane przez Przemysława Śledzikowskiego posiadającą ubezpieczenie zawodowe OC, na podstawie wydanego przez Administratora - upoważnienia. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:

2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa między innymi : urzędy państwowe, rejestry gruntów, kancelarie notarialne, inne biura nieruchomości na zasadach współpracy między biurami.

3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do

4. Pani / Pana dane będą przechowywane przez okres dochodzenia praw i roszczeń,

5. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy pośrednictwa, według rozporządzenia Art 6 ust 1.